நீ ஹிந்து மதவாதியா ?

இந்த உலகில் கிட்டத்தட்ட 52 முஸ்லீம் நாடுகள் உள்ளன, அதில் எத்தனை நாடுகள் ஹஜ் மானியம் கொடுக்கின்றன ? இந்தியாவில் இஸ்லாமியர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் சலுகைகளைப்போல் இந்துக்களுக்கு சலுகைகளை வழங்கும் ஒரு இஸ்லாமிய நாட்டையாவது உங்களால் காட்டமுடியுமா ?  85% சதமானம் பெரும்பான்மை […]

Read Article →